• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ตรวจสอบการทำกินหลังไฟป่า หากพบขยายพื้นที่ดำเนินคดีตัดสิทธิ์ทันที

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566ท นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำชับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 – 16 และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา ให้เข้มงวดตรวจสอบพื้นที่ป่าที่ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ป่า หากพบการบุกรุกขยายพื้นที่ทำกินเพิ่มเติมให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด


นายอรรถพล กล่าวว่า ถึงแม้สถานการณ์ไฟไหม้ป่าจะคลี่คลายลง แต่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยังคงเฝ้าระวังการบุกรุกพื้นที่เพื่อทำการเกษตร จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยสำรวจพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ป่า โดยให้ตรวจสอบกับข้อมูลแปลงสำรวจการครอบครองที่ดินตามมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 หรือ มาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 หากพบว่าต้นเพลิงมาจากแปลงสำรวจให้ตรวจสอบว่าเจ้าของแปลงที่ดิน มีส่วนรู้เห็นหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดไฟไหม้ป่าหรือไม่ หากพบว่ามีการเผาป่าและบุกรุกขยายที่ทำกินเพิ่มเติม หรือมีการบุกรุกพื้นที่ป่าใหม่ให้ตรวจยึด จับกุม ดำเนินคดีตามกฎหมาย และในกรณีมีการบุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ปลูกสิ่งปลูกสร้าง พืชผลอาสิน หรือสิ่งอื่นใด ในเบื้องต้นให้ใช้มาตรการทางปกครอง สั่งออกหรือรื้อถอนให้พ้นไปจากพื้นที่ป่าอนุรักษ์ หากไม่ยินยอมให้ใช้มาตรการทางกฎหมาย สำหรับพื้นที่ที่ยึดคืนได้ให้ปลูกฟื้นฟูสภาพป่าตามหลักวิชาการเพื่อให้ฟื้นคืนสภาพโดยเร็ว

อย่างไรก็ดี นอกจากจะใช้มาตรการเด็ดขาดทางกฎหมายแล้ว ยังได้สั่งการให้ทุกพื้นที่เร่งสร้างความเข้าใจให้ทราบว่า ผู้ที่ได้รับการสำรวจครอบครองที่ดิน และอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุญาต หากมีการบุกรุกขยายที่ทำกินเกินแนวเขต ถือเป็นการผิดเงื่อนไข และจะต้องถูกดำเนินคดีอาญา ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐในทางแพ่ง และต้องออกจากพื้นที่นั้นด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด