• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ประเทศไทย เสนอข้อกฎหมายดูแลและจัดทำฐานข้อมูลเสือ ในเวทีโลก (CITES Big Cats Task Force meeting) ป้องกันการค้าเสือผิดกฎหมาย

วันที่ 26 เมษายน 2655 นายประเสริฐ สอนสถาพรกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา และนางสาวอภิญญา ใจแท้ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ เป็นผู้แทนจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธณัชชนม์ เก่งกสิกิจ ผู้แทนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเกี่ยวกับเสือและสิงโตของอนุสัญญา (CITES Big Cats Task Force meeting) ระหว่างวันที่ 24 – 28 เมษายน 2566 ณ เมืองเอ็นเทบเบ สาธารณรัฐยูกันดา

การประชุมครั้งนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะในการป้องกันและปราบปรามการค้าเสือและสิงโตที่ผิดหมายระหว่างประเทศ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา ครั้งที่ 77 ในเดือนพฤศจิกายน 2566 และการกำหนดมาตรการที่ประเทศภาคีสมาชิกที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 80 คน จากประเทศภาคีที่เกี่ยวข้องประมาณ 25 ประเทศ ประกอบด้วย องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศด้านการบังคับใช้กฎหมายและอนุรักษ์สัตว์ป่าประมาณ 15 องค์กร

ที่ประชุมฯ ได้มีการนำเสนอข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวข้องกับการค้าเสือและสิงโตที่ผิดกฎหมาย เช่น ข้อมูลการค้าที่ผิดกฎหมาย ข้อกำหนดตามอนุสัญญา CTES การอนุรักษ์ กำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมาย งานวิจัยและเครื่องมือสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย โดยมุ่งเน้น เสือโคร่ง สิงโต เสือดาว เสือดาวหิมะ เสือจากัวร์ เสือชีตาร์ เสือลายเมฆ และลูกผสมระหว่างเสือและสิงโต นอกจากนี้ที่ประชุมฯ ยังเปิดโอกาสให้มีหารือแบบไม่เป็นทางการระหว่างภาคีและองค์กรในประเด็นที่เกี่ยวข้องร่วมกัน


ทั้งนี้ ผู้แทนไทย โดยกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา ได้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับข้อกฎหมายและการดำเนินการของประเทศไทย เพื่อกำกับดูแลเสือในกรงเลี้ยงเพื่อป้องกันการค้าเสือที่ผิดกฎหมาย และการจัดทำฐานข้อมูลเสือโคร่งในธรรมชาติและในกรงเลี้ยงของประเทศไทยด้วย.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด