• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานแห่งชาติภูลังกา ประกาศปิดถ้ำนาคา-ถ้ำนาคี ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 1 เดือน

วันที่ 25 เมษายน 2566 นายทวีป คำแพงเมือง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกา ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติภูลังกา ประจำปี พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ทำให้ถ้ำนาคา น้ำตกตาดวิมานทิพย์ น้ำตกกินรี แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดบึงกาฬ รวมถึงถ้ำนาคี แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครพนมปิดการท่องเที่ยวพักแรมด้วย
นายทวีป คำแพง กล่าวว่า ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ที่มีการกำหนดให้มีการปิดท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน เพื่อให้การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาลและความสามารถในการรองรับได้ของทรัพยากร เปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติได้ฟื้นตัว รวมทั้งมีความปลอดภัยต่อการท่องเที่ยว มีความชัดเจนสำหรับการดำเนินกิจกรรมหรือการอนุญาตเพื่อการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติภูลังกา จึงได้ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติภูลังกา เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติได้ฟื้นตัว รวมถึงการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม สิ่งอำนวยความสะดวกในอุทยานแห่งชาติ ให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและพักแรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาอีกด้วย
ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติภูลังกา ยังคงปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยสามารถติดต่อราชการได้ตามปกติ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 042 530 766
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด