• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เสริมความเข้มแข็งการสืบสวนอาชญากรรมสัตว์ป่า ใช้ซอฟต์แวร์ i2 วิเคราะห์ข้อมูลคดี

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดย ฝ่ายพัฒนาและจัดการฐานข้อมูลอาชญากรรมสัตว์ป่า สำนักงานต่อต้านการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมสัตว์ป่าโดยใช้ซอฟต์แวร์ i2 พื้นฐาน แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการควบคุมและปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าข้ามพรมแดน เพื่อให้มีระบบการทำงานที่ทันสมัยมากขึ้น ในระหว่างวันที่ 24 – 28 เมษายน 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคด – โป่งก้อนเส้า) อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการสืบสวนอาชญากรรมสัตว์ป่า วิเคราะห์ข้อมูลความเชื่อมโยง ขบวนการกระทำความผิดทางด้านสัตว์ป่าโดยใช้ซอฟต์แวร์ i2 ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในขั้นพื้นฐาน แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และบุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้ส่วนราชการ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 47 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ จากสำนักอัยการสูงสุด กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี คณะวนศาสตร์และสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย มาบรรยายให้ความรู้
ในการนี้ นายพลวีร์ บูชาเกียรติ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดการฐานข้อมูลอาชญากรรมสัตว์ป่า สำนักงานต่อต้านการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กล่าวต้อนรับคณะวิทยากร และผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการวิเคราะห์ข้อมูล ความเชื่อมโยงขบวนการกระทำผิดทางด้านสัตว์ป่าโดยใช้ซอฟต์แวร์ i2 พื้นฐาน ตลอดจนสร้างความไว้วางใจแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่าแห่งประเทศไทย (Thailand Wildlife Enforcement Network: Thailand –WEN) ต่อไป
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด