• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

นักแสดงช่อง 7 “มิกค์ ทองระย้า” รณรงค์ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติให้ปลอดภัยจากไฟป่า

วันที่ 18 เมษายน 2566 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 รณรงค์ป้องกันไฟป่า ประจำปี 2566 โดยมีนายชรินทร์​ ทองระย้า หรือ มิกค์ เป็นตัวแทนในการร่วมรณรงค์ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติให้ปลอดภัยจากไฟป่า ประจำปี 2566 การดำเนินการครั้งนี้มี นายภูษิต หิรัญพฤกษ์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า เป็นผู้ควบคุมการถ่ายทำพร้อมด้วย นายพิทักษ์ ยิ่งยง หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ อำนวยความสะดวกด้านสถานที่ถ่ายทำ และ จนท. ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักบริหารงานกลาง ดำเนินการถ่ายทำ ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ อำเภอบางพระ จังหวัดชลบุรี

วัตถุประสงค์ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ถึงภัยของ ไฟป่าที่ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชน รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับไฟป่า ผ่านทางสายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 ซึ่งเปิดรับการแจ้งเบาะแสตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับสถานการณ์ไฟป่าในปัจจุบันมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น และสร้างความเสียหายต่อพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ประชากรสัตว์ป่า รวมถึงมลพิษทางอากาศที่มีผลกระทบต่อประชาชนและเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศซึ่งเจ้าหน้าที่ ไฟป่ากรมอุทยานแห่งชาติฯ และเครือข่ายอาสาสมัคร ได้ปฏิบัติภารกิจ ดับไฟป่าอย่างต่อเนื่อง โดยการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้เพื่อต้องการหยุดยั้งไฟป่าที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ ด้วยการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด