• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ตั้งศูนย์บริการประชาชนและไฟป่า เตรียมพร้อมให้บริการและเฝ้าระวังสถานการณ์ไฟป่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566

วันที่ 12 เมษายน 2566 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ประกาศยกเว้นค่าบริการในการเข้าอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ทั่วประเทศให้กับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะในวันที่ 14 เมษายน 2566 ซึ่งเป็นวันครอบครัวและเป็นวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยว และสานสัมพันธ์ในครอบครัว ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนได้ศึกษาธรรมชาติและตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยวและศึกษาธรรมชาติ พักผ่อนหย่อนใจ พร้อมกันนี้เตรียมความพร้อมให้บริการและเฝ้าระวังสถานการณ์ไฟป่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์

นายอรรถพล เจริญชันษา กล่าวว่า ระหว่างในวันที่ 13-17 เมษายน 2566 เป็นวันหยุดราชการเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ตลอดจนศึกษาธรรมชาติเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกดูแลช่วยเหลือและให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวในทุกหน่วยบริการของกรมอุทยานแห่งชาติฯ จึงได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่มีหน่วยงานบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวเร่งสำรวจซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ เช่น เสื้อชูชีพ ห่วงชูชีพ เชือก และยานพาหนะต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานในเวลาฉุกเฉิน สำรวจจุดเสี่ยงอันตรายของแหล่งท่องเที่ยว ติดตั้งป้าย ทุน ธงสี เพื่อการเตือนภัยหรือข้อระวัง เช่น เขตห้ามเล่นน้ำ เขตที่ลึกน้ำวนหน้าผาชัน หินลื่น ตลอดจนกำหนดบริเวณการทำกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ อย่างชัดเจน พร้อมให้มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้บริการต่าง ๆ ที่สำคัญเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและเวรยามตรวจตราในพื้นที่บริการนักท่องเที่ยว เตรียมความพร้อมของหน่วยปฐมพยาบาลและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

สำหรับกรณีมีสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ให้หน่วยงานเจ้าของพื้นที่รายงานสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมทั้งผลการแก้ไขทันที นอกจากนี้หากเกิดเหตุสถานการณ์ฉุกเฉินและไฟป่าช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุ ได้ที่สายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด