• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อส. ระดมผู้เชี่ยวชาญวางแผนอนุรักษ์และจัดการช้างป่า พื้นที่อุทยานฯ เขาใหญ่

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับมูลนิธิอมตะ ระดมผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ช้างป่า ร่วมหารือกำหนดแนวทางร่วมกันในการวางแผนและทำงานแก้ปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เพื่อจัดทำแผนการจัดการช้างป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

วันที่ 22 มีนาคม 2566 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับมูลนิธิอมตะ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การอนุรักษ์และจัดการช้างป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่” โดยมี นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายวีระ ขุนไชยรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 นายอร่าม ทัพหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 นายเผด็จ ลายทอง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษสัตว์ป่า วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมค่ายเยาวชนสุรัสวดี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ชุมชน สถาบันการศึกษา องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมบูรณาการการดำเนินงานจัดการและแก้ไขปัญหาช้างป่าในบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พร้อมหารือ และกำหนดแนวทางร่วมกันในการวางแผนและทำงานแก้ปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ และระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนการจัดการช้างป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่าที่ออกมานอกพื้นที่อนุรักษ์และมีผลกระทบต่อประชาชน

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการช้างป่า ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการอุทยานแห่งชาติจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดนครราชสีมา เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่พื้นที่คุ้มครองกลุ่มป่ามรดกโลกดงพญาเย็นเขาใหญ่ องค์กรเอกชน ชุมชนและกลุ่มผลักดันช้างป่าบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบล องค์กรเอกชนด้านการอนุรักษ์ องค์กรที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับช้าง และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมจำนวน 120 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด