• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯ ดอยผ้าห่มปก ปล่อยสัตว์ป่าคืนธรรมชาติ ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์

วันที่ 20 มีนาคม 2566 นายสิทธิ์ วิมาลา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 อุทยานแป่งชาติดอยผ้าห่มปก จัดกิจกรรมปล่อยสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ ตามโครงการ “ส่งสัตว์ป่าคืนสู่วนา เพื่อป่าสมบูรณ์” ที่บริเวณ อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยมีว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด

อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก เป็นพื้นที่อีกแห่งหนึ่งที่มีความเหมาะสมในการสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติ จึงได้ทำโครงการร่วมกับสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าดอยตุงในการส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์ โดยสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่ลาวได้มอบนกแว่นสีเทา จำนวน 6 ตัว และสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าดอยตุง มอบไก่ฟ้าหางลายขวางจำนวน 20 ตัว เพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

นกแว่นสีเทา หรือนกแว่นเหนือ เป็นนกที่มีขนาดกลางจนถึงขนาดกลาง-ใหญ่ (55-75 เซนติเมตร) แข้งมีสีเข้ม แข้งแต่ละข้างมีเดือยอย่างน้อยข้างละ 2 อัน และอาจจะมากถึง 5 อัน สถานภาพทางกฎหมาย เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง, สัตว์ป่าคุ้มครอง ชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ ไก่ฟ้าหางลายขวาง สถานภาพการอนุรักษ์ ใกล้สูญพันธุ์เป็นอย่างยิ่ง ถิ่นที่ อยู่อาศัย ภาคเหนือของประเทศไทย สถานภาพทางกฎหมาย เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง, สัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ได้

ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ประชากรสัตว์ป่าหลายชนิดถูกคุกคามจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ถิ่นอาศัยถูกบุกรุกจากการทำเกษตรกรรมรวมไปถึงการพัฒนาเพื่อสาธารณูปโภค เช่น การสร้างเขื่อน การสร้างถนน การล่าสัตว์ และการลักลอบค้าสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมาย ทำให้สัตว์ป่าหลายชนิดมีสถานภาพวิกฤติเข้าสู่ภาวะใกล้สูญพันธุ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ป่าที่สำคัญในระบบนิเวศ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการกำหนดแนวทางเพื่อคุ้มครอง ดูแล ชนิดพันธุ์เหล่านี้โดยเฉพาะการจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการคุ้มครองและฟื้นฟูแหล่งอาศัย รวมไปถึงสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สัตว์ป่าให้คงอยู่ในระบบนิเวศ ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด