• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ระดมเสือไฟ เข้าพื้นที่วิกฤตดับไฟป่า ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์

วันที่ 3 มีนาคม 2566 นายอนันต์ โพธิ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 มอบแนวทางให้ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า (ชุดเสือไฟ) ที่เดินทางมาจากศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครศรีธรรมราช และศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านราธิวาส ในภารกิจงานสนับสนุนการควบคุมไฟป่า ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี รวม 30 นาย ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี พบการเกิดไฟป่าจำนวนหลายจุด มีการสนธิกำลังเข้าควบคุมไฟป่าแล้ว แต่ยังไม่สามารถควบคุมไฟป่าให้สงบลงได้ สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงสั่งระดมชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า (ชุดเสือไฟ) จากพื้นที่ภาคใต้เข้าไประดมช่วยควบคุมไฟป่า

โดย นายอนันต์ โพธิ์พันธุ์ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 เปิดเผยว่า ในปีนี้ลักษณะอากาศจะแห้ง ทำให้เศษใบไม้ต่างๆแห้งกรอบ เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี หากมีประชาชนไปเก็บหาของป่า และจุดไฟด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม แล้วดับไม่สนิท จะเกิดไฟลุกลามขยายวงกว้าง จึงอยากให้ประชาชนที่อยู่รอบๆแนวเขตป่าไม้ หรือป่าอนุรักษ์ ให้ช่วยกันสอดส่อง ไม่ให้ใครไปจุดไฟหรือเผาสิ่งใดใกล้ป่า เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายต่อต้นไม้และสัตว์ป่า ที่ระบบนิเวศก็เสียหาย เกิดมลพิษฝุ่นละออง PM 2.5 รวมทั้งยังมีความผิดตามกฎหมายอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด