• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.15 (เชียงราย) มอบเงินอุดหนุน 73 เครือข่าย ร่วมป้องกันไฟป่า อนุรักษ์ผืนป่าให้ยั่งยืน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เป็นประธานในพิธีมอบเงินอุดหนุนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) และเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า (รส.ทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 จำนวนทั้งหมด 144 เครือข่าย ในจังหวัดเชียงรายและพะเยา โดยมีผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

โดยวันนี้ได้มอบเช็คเงินสดให้ จำนวน 73 เครือข่าย เครือข่ายละ 50,000 บาท เพื่อนำไปสนับสนุนการป้องกันไฟป่า และร่วมพัฒนา อนุรักษ์พื้นที่ป่าในแต่ละชุมชน ให้ยั่งยืนสืบไป พร้อมทั้งได้กล่าวมอบนโยบายของท่านวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2566 กำชับให้ปฏิบัติงานตามแผนเฉพาะกิจ เพื่อแก้ใขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2566 ให้มุ่งเน้นยกระดับความเข้มงวดใน 3 พื้นที่ได้แก่ พื้นที่เมือง พื้นที่ป่า และพื้นที่เกษตรกรรม และได้ให้ความสำคัญในการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่โดยเฉพาะด้านการควบคุมและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ขอให้ประเมินสถานการณ์โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นสำคัญ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด