• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.15 (เชียงราย)​ มอบเงินอุดหนุนเครือข่าย 57 หมู่บ้าน​ ส่งเสริม​การมีส่วนร่วมภาคประชาชน

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เป็นประธานในพิธีมอบเงินอุดหนุนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) และเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า (รส.ทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายวิบูลย์ เรืองศรีศุภพงศ์ ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากร​ป่าไม้และสัตว์ป่า พร้อมด้วย ผู้อำนวยการทุกส่วน หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

ทั้งนี้ ได้นำนโยบายของ นายวราวุธ ศิลปอาชา​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ​และ​สิ่งแวดล้อม​ พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ​และ​สิ่งแวดล้อม ที่ได้ให้ความสำคัญของเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อร่วมกันอนุรักษ์​ทรัพยากรธรรมชาติ​และสิ่งแวดล้อม​ในพื้นที่​ของตนเอง อักทั้งยังได้นำแนวทางปฏิบัติของกรมอุทยานแห่งชาติ​ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช​ แจ้งแก่หมู่บ้านเครือข่ายที่เข้าร่วม โดยครั้งนี้มีหมู่บ้านเครือข่าย อส.อส. เข้ารับมอบเงินอุดหนุน จำนวนทั้งสิ้น 57 หมู่บ้าน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด