• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯ ดอยหลวง Kick Off แก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน บูรณาการหน่วยงานรอยต่อ 3 จังหวัด

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) โดย อุทยานแห่งชาติดอยหลวง จัดกิจกรรม kick off รณรงค์ป้องกันแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ในพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด ระหว่างจังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา และจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันแก้ปัญหาไฟป่าและควบคุมหมอกควัน เนื่องจากอุทยานแห่งชาติดอยหลวง มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 731,250 ไร่ และมีอาณาเขตครอบคลุม พื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอพาน อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา และ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อเป็นผืนเดียวกัน และได้ประสบปัญหาไฟป่าเป็นประจำทุกปี ส่วนใหญ่การเกิดไฟป่าในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยหลวง มักเกิดขึ้นบริเวณรอยต่อของพื้นที่

 

โดยมี นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 กล่าวต้อนรับ นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาค 3 มนฑลทหานบกที่ 37 กอ.รมน.จ.เชียงราย หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจน ผู้นำชุมชน เครือข่ายฯ นักเรียน ราษฎรในพื้นที่ และสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 120 คน ณ โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม หมู่ 8 ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ทั้งนี้ ประธานในพิธีได้มอบนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อจากนั้น ได้ทำการปล่อยแถวรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลาดตระเวน และร่วมจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่โดยรอบของโรงเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด