• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ สั่งเฝ้าระวังไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ จัดชุดลาดตระเวน 455 นาย เตรียมพร้อมปฏิบัติการในพื้นที่

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ไฟป่าที่รุนแรงมากขึ้นในขณะนี้ ได้สั่งการเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการเพื่อลดไม่ให้สถานการณ์ไฟรุนแรง โดยเฉพาะการชิงเผา และทำแนวกันไฟ ซึ่งจะต้องมีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนถึงเหตุผลในการชิงเผาซึ่งจะทำเฉพาะช่วงก่อนฤดูกาลไฟเท่านั้นและจะทำในพื้นที่จำเป็นตามหลักวิชาการ พร้อมทั้งสั่งการให้ตั้ง War Room พื้นที่ป่าอนุรักษ์ในแต่ละจังหวัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้รู้ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งการประเมินสถานการณ์ของการทำงานตามสภาพอากาศ ซึ่งจะมีภาคประชาชนเข้ามาร่วมทำงานด้วยกันอีกด้วย

โดยคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในพื้นที่อนุรักษ์ 17 จังหวัดภาคเหนือ ประเมินจากข้อมูลพื้นที่ไฟไหม้ซ้ำซากโดยภาพถ่ายดาวเทียม MODIS 23 ปี พ.ศ.2543-2566 พบว่ามีอุทยานแห่งชาติ 7 แห่งได้แก่ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อุทยานแห่งชาติแม่สะเรียง อุทยานแห่งชาติผาแดง อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง อุทยานแห่งชาติดอยภูคา และอุทยานแห่งชาติสาละวิน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 6 แห่ง ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายฝั่งซ้าย และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน และวนอุทยาน 2 แห่ง ได้แก่ วนอุทยานห้วยแม่แสด และวนอุทยานผาหินตั้ง

สำหรับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ซึ่งมีพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 5,257,533.88 ไร่ ซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหาไฟป่าภายใต้กรอบความคิด “สื่อสารเชิงรุก ยกระดับปฏิบัติการ สร้างการมีส่วนร่วม” โดยการจัดตั้งศูนย์อำนวยการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่-ลำพูน ประจำปี 2566 และแต่งตั้งคณะทำงานดูแลรับผิดชอบการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์จำนวน 21 คณะทำงาน โดยใช้มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2 มาตรการ 3 ระยะ และ 5 กิจกรรม พร้อมทั้งจัดเตรียมกำลังพล อุปกรณ์ เครื่องมือ และยานพาหนะ โดยในปัจจุบันมีชุดลาดตระเวนไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า (เสือไฟ) เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวไฟ กรมป่าไม้  และเจ้าหน้าที่กรมทหารราบที่ 7 กองพลทหารราบที่ 4 กองทัพภาคที่ 3 จำนวนรวม 455 นาย ซึ่งเป็นการบูรณาการเตรียมความพร้อมในการสนธิกำลังป้องกันและควบคุมไฟป่าในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด