• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

‘ชุดเสือไฟ’ ทั่วประเทศ รับการตรวจเยี่ยมฝึกเพิ่มสมรรถนะ รับมอบเสบียงอาหารจาก ปลัด ทส.

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น. นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ และกำลังพลชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า (ชุดเสือไฟ) จากทั่วประเทศ จำนวน 225 นาย รับการตรวจเยี่ยมการฝึกเพิ่มสมรรถนะ และรับมอบเสบียงอาหารและอุปกรณ์สนามดับไฟป่า จาก นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วม ณ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ส่วนหน้า) จ.เชียงใหม่

ทั้งนี้ ปกท.ทส. ยังได้ให้ขวัญและกำลังใจพร้อมมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า (ชุดเสือไฟ) ขอให้ตั้งใจฝึกฝนอย่างเต็มที่ ระมัดระวังดูแลความปลอดภัยของตัวเองให้ดีที่สุด ความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะเป็นกำลังสำคัญในการแก้ปัญหา รวมถึงเตรียมความพร้อมในด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ นำเทคโนโลยีมาประกอบการปฏิบัติงานเพื่อเกิดมีประสิทธิภาพสูงสุดในการรายงานสถานการณ์ และประเมิน ความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อแจ้งเตือนประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด