• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ จับมือ จ.เลย จัดวิ่ง “ชุมชน คน ช้าง ป่า 2022” สร้างการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาช้างป่า

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 05.55 น. นายอรรถพล เจริญชันษา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง “ชุมชน คน ช้าง ป่า 2022” (Run for community, wild elephant and forest 2022) โดยมี นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา ที่ปรึกษาคณะทำงานยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยตัวนักวิ่ง พร้อมด้วย นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 นายไพบูลย์ รัตนเจริญธรรม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 นายเผด็จ ลายทอง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ณ วนอุทยานหริรักษ์ จ.เลย

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ ที่ปรึกษาคณะทำงานยุทธศาสตร์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และจังหวัดเลย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาช้างป่า และร่วมกันหาแนวทางในการจัดการปัญหาเพื่อให้คนกับช้างป่าอยู่ร่วมกันได้ จึงได้จัดกิจกรรมวิ่ง “ชุมชน คน ช้าง ป่า 2022” (Run forcommunity,wildelephant and forest 2022) ขึ้น ซึ่งการจัดงานดังกล่าวถือเป็นโอกาสในการ ประชาสัมพันธ์แนวทางเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาช้างป่า และการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และประชาชนทั่วไปด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด