• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ที่ปรึกษาคณะทำงานยุทธศาสตร์ ทส. ลงพื้นที่ ขสป.ภูหลวง ติดตามการจัดการช้างป่าแบบประณีต

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา ที่ปรึกษาคณะทำงานยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะเดินทางไปยังพื้นที่ทุ่งหญ้าห้วยหินลับ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ดูพื้นที่แหล่งอาหารของช้างป่าและการจัดการถิ่นอาศัยของช้างป่าแบบประณีต ภายใต้โครงการวิจัยการเพิ่มศักยภาพถิ่นอาศัยของช้างป่า ณ ทุ่งหญ้าห้วยหินลับ ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย โดยมีนายศิริวัฒน์ พินิจพาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 นายเผด็จ ลายทอง
ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

โดยได้รับฟังบรรยายสภาพพื้นที่และศักยภาพพื้นที่ในการรองรับช้างป่าและพฤติกรรมช้างป่าที่ออกนอกพื้นที่และที่อาศัยในพื้นที่ป่า และการจัดการโป่งพืชอาหารและแหล่งน้ำอย่างประณีต จากหัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวง และหัวหน้าโครงการฟื้นฟูพืชอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเลย โดยนางสาวกัญจนาและคณะร่วมทำโป่งเทียมและปลูกพืชอาหารช้างป่า

จากนั้นเดินทางไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการเกษตรยั่งยืนบ้านศรีเจริญ กลุ่มผลิตภัณฑ์มิตรช้างป่าขุนเลย ชมการสาธิตวิธีย้อมผ้าฝ้าย ด้วยมูลช้างป่า พบปะชุมชนมิตรช้างป่าและอาสาเฝ้าระวังช้างป่าภูหลวง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด