• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 31 มกราคม 2566 นายอรรถพล เจริญชันษา รักษาราชการอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมการบริหารมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานการประชุมฯ พร่อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหารกระทรวงฯ ร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมการบริหารมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อหารือเรื่องพื้นที่ส่วนขยายของโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ ในพื้นที่บ้านสาละวะและบ้านไล่โว่ ไปยังบ้านทิไล่ป้าและบ้านจะแก จ.กาญจนบุรี รวมถึงการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนฯ การมีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการพระราชดำริ และการจัดทำรายงานประจำปี ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 603 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด