• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ Kick off เดินหน้าเชิงรุกเตรียมพร้อมรับมือไฟป่าและหมอกควัน ปี 2566 จ.แพร่

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) ร่วมกับ สำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่า และจังหวัดแพร่ ร่วมจัดกิจกรรมการรณรงค์เตรียมความพร้อมการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (Kick off) ใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย 30 หน่วยงาน 38 หมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดแพร่

วันที่ 31 มกราคม 2566 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ จังหวัดแพร่ จัดโครงการ รณรงค์เตรียมความพร้อมการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (Kick off) ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) นายภูษิต หิรัญพฤกษ์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่า ผอ.รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 12 กองพลทหารม้าที่ 1 ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแพร่ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (แพร่) ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.), เครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า หน่วยงานภาคีเครือข่าย จำนวน 30 หน่วยงาน ชุมชน 38 หมู่บ้าน และสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 800 คน ณ สถาบันพัฒนาการป่าไม้ จ.แพร่

การจัดกิจกรรมครั้งนี้วัตถุประสงค์ เพื่อเร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางวิชาการที่ถูกต้อง พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ลดจุดความร้อน (Hotspot) ควบคุม/ป้องกัน การเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่า และลดมลพิษจากหมอกควันไฟป่า เพื่อให้ประชาชนทราบถึงแนวทางการป้องกัน ตลอดจนผลกระทบจากไฟป่าที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจังหวัดแพร่ ผลกระทบต่อระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงส่งผลต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดแพร่

ภายงานประกอบด้วยกิจกรรม การรับมอบอุปกรณ์ดับไฟป่า เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดับไฟป่าให้มีประสิทธิภาพ จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ มีการมอบเสบียง อาหารแห้ง น้ำดื่ม ให้ตัวแทนหน่วยผู้ปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า จำนวน 10 ชุด พร้อมมอบเงินสนับสนุนแก่เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) และเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จำนวน 38 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 50,000 บาท พร้อมปล่อยขบวนรถยนต์เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ไปตามถนนผ่านจุดสำคัญ เช่น โรงเรียน ตลาด ชุมชน สถานที่ราชการ รอบตัวเมือง จังหวัดแพร่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด