• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อธิบดีอรรถพล สั่งเดินหน้าตรวจสอบพื้นที่ตะรุเตา พบเพิ่มอีกโรงไฟฟ้าโซล่าเซลล์ และเอกชน

วันที่ 27 มกราคม 2566 นายอรรถพล เจริญชันษา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ชุดปฏิบัติการฯ กรมอุทยานแห่งชาติฯ เข้าตรวจสอบพื้นที่บุกรุกอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 339/2565 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2565 พบโรงไฟฟ้าโซล่าเซลล์ และเอกชน 4 ราย ซึ่งได้สั่งการให้สำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่า และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 3 สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 4 (ภาคใต้) และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา เข้าตรวจสอบพื้นที่ บริเวณโรงไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ท้องที่หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

เจ้าหน้าที่พบเป็นการบุกรุกพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา โดยมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าโซล่าเซลล์ เนื้อที่ 0-0- 73.75 ไร่ ไม่พบตัวผู้กระทำผิด เจ้าหน้าที่ได้เข้าแจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล ตามบันทึกประจำวันข้อ 1 ลงวันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 00.31 น. คดีอาญาที่ 22/2566 เพื่อทำการสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย ข้อหากระทำผิดฐานยึดถือครอบครองที่ดิน ก่นสร้างแผ้วถางทำลายป่า ทำให้เสื่อมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ไปจากเดิมในเขตอุทยานแห่งชาติ กระทำการให้เป็นอันตรายทำให้เสื่อมสภาพทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าไปดำเนินกิจการเพื่อหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ กระทำการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยานแห่งชาติสวนพฤกษศาสตร์หรือสวนรุกชาติ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 นอกจากนี้ยังเป็นการกระทำผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายว่าด้วยการเหมืองแร่และการป่าไม้อีกด้วย

จากนั้นได้ลงพื้นที่ บริเวณหมู่ที่ 7 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา พบมีการบุกรุกพื้นที่เพิ่มเติมอีก โดยมีการก่อสร้างร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ ชื่อร้านช่างดีน และสิ่งปลูกสร้างหลายรายการ รวมเนื้อที่ 0-2- 6.75 ไร่ ซึ่งประกอบด้วยแปลงที่ดินจำนวน 4 แปลง โดยแปลงที่ 1 ก่อสร้างร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ และพักอาศัย แปลงที่ 2 ก่อสร้างบ้านพักอาศัย แปลงที่ 3 มีการเช่าที่ดิน เพื่อก่อสร้างเป็นบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ และห้องอาบน้ำ แปลงที่ 4 มีสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารเปิดโล่ง จำนวน 1 หลัง และกระท่อมไม้ไผ่ จำนวน 3 หลัง โดยทั้ง 4 แปลง อ้างแบบแจ้งการครอบครอง (ส.ค.1) เลขที่ 24 เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมหลักฐานส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล ตามบันทึกประจำวันข้อ1 เวลา 00.41 น. ลงวันที่ 28 มกราคม 2566 ไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด