• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯ เขาแหลม ห้าม นทท.พักแรม บริเวณเกาะ-แก่ง และริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 นายอภิสิทธิ สมบัติมาศ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ได้ลงนามในประกาศ อุทยานแห่งชาติเขาแหลม ห้ามนักท่องเที่ยวเข้าพักแรม บริเวณพื้นที่ เกาะ แก่ง และพื้นที่ริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม จ.กาญจนบุรี โดยข้อความในประกาศระบุว่า ด้วยสถานการณ์ ปัจจุบันในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมได้มีกลุ่มบุคคลแอบลักลอบเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์ โดยการให้บริการประกอบกิจกรรมการท่องเที่ยว และพักค้างแรมในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติเขาแหลม โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะการแอบยึดถือครอบครองที่ดินในพื้นที่บริเวณเกาะ แก่ง และพื้นที่ริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ และมีการให้บริการนักท่องเที่ยวเข้าพักแรม ในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะการใช้เต็นท์ กระโจม รถพ่วง รถบ้าน หรือวิธีการอื่นๆ เป็นจำนวนมาก

อุทยานแห่งชาติเขาแหลม พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสงวน อนุรักษ์ คุ้มครองดูแลทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการควบคุมดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ จึงห้ามนักท่องเที่ยวเข้าไปพักค้างแรม บริเวณพื้นที่เกาะ แก่ง และพื้นที่ริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ โดยเฉพาะการใช้เต็นท์ กระโจม รถพ่วง รถบ้าน เรือ หรือแล้วแต่กรณี สำหรับกรณีการพักค้างแรมในแพพักต่างๆ จะต้องเป็นแพที่ได้ลงทะเบียนสำรวจไว้กับอุทยานแห่งชาติเขาแหลมเท่านั้น ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดระเบียบ แพพัก แพบริการ ตามกฎหมาย

ทั้งนี้หากมีการฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 20 ฐาน บุคคลซึ่งเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ต้องปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ ประกอบระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ข้อ 4 (2) และ (3) ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 20 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท กรณีเข้าไปดำเนินกิจการใดๆ เพื่อหาผลประโยชน์ จะต้องระวางโทษตามมาตรา 19 (6) ประกอบมาตรา 44 จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด