• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เปิดเข้าฟรี ! แหล่งท่องเที่ยว​ทั่วประเทศ ในวันเด็กแห่งชาติ 14 มกราคม 66

วันที่ 12 มกราคม 2566 นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดี โฆษกกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดให้เข้าท่องเที่ยวฟรี “วันเด็กแห่งชาติ” ซึ่งปีนี้ตรงกับ วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษา เรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่า ตลอดจนด้านนันทนาการ และพักผ่อนหย่อนใจในอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า โดยได้ยกเว้นค่าบริการเข้าพื้นที่ให้กับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะ ขณะเดียวกันได้กำชับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 – 16 และสาขาทุกสาขา เตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติ พร้อมทั้งให้รวบรวมและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับสถิตินักท่องเที่ยว และการประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวด้วย QR Code

โฆษกกรมอุทยานแห่งชาติฯ กล่าวย้ำว่า กรมอุทยานฯ ยังมีจัดตั้งศูนย์กู้ภัยฯ ที่ปฏิบัติการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ภายในอุทยานแห่งชาติทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวหากมีเหตุฉุกเฉินต่างๆ ด้วยการจัดเจ้าหน้าที่พร้อมยานพาหนะ อุปกรณ์การกู้ชีพ กู้ภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น อุปกรณ์ การสื่อสาร การเตรียมความพร้อมประสานกับหน่วยงานอื่นๆ หากเกิดกรณีฉุกเฉินเกินความสามารถของเจ้าหน้าที่

กรมอุทยานฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวตลอด 24 ชั่วโมง จึงขอให้ประชาชนปฏิบัติตามข้อแนะนำของเจ้าหน้าที่ระหว่างท่องเที่ยวด้วย ทั้งนี้ให้อยู่ในความควบคุมดูแลของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ พิจารณาขีดความสามารถการรองรับนักท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พร้อมให้ทุกหน่วยงาน ทั่วประเทศดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด