• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566

วันที่ 4 มกราคม 2566 นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีฯ คณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องใน วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณหน้าอาคาร กรมควบคุมมลพิษ ทั้งนี้ รมว.ทส. ยังได้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมทั้งกล่าวคำอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เข้าพบ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พร้อมด้วย นายกุศล โชติรัตน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2556 ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด