• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อส. ร่วมจัดงาน “มหกรรม ทส.พบประชาชน” ครั้งที่ 4 จ.เพชรบุรี ชูผลงานเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สร้างการรับรู้เข้าสู่ประชาชน

วันที่ 24 ธันวาคม 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีฯ ร่วมพิธี เปิดงาน “มหกรรม ทส.พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึก รักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” ครั้งที่ 4 จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายยุทธพล อังกินันท์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. นายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. คณะบริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประชาชน เข้าร่วม ณ วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรีได้ร่วมจัดนิทรรศการภายใต้หัวข้อ “ไฟป่า ต้นน้ำพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง” การสาธิตและถ่ายทอดเทคนิคเพลิงชีวมวล นิทรรศการมรดกโลก กลุ่มป่าแก่งกระจาน นิทรรศการวันคุ้มครองสัตว์ป่า พร้อมกับจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของกลุ่มเครือข่ายชุมชนเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ (อส.อส.) และกิจกรรมเล่นเกมส์ชิงรางวัล ของแจกต่างๆ มากมาย

สำหรับ งานมหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ จัดกิจกรรมไปแล้ว 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3 ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม และครั้งที่ 4 ภาคใต้ จัดขึ้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เป็นเจ้าภาพหลัก ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด