• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ทส. มอบใบประกาศปิดฝึกอบรม ‘จิตอาสา’ โครงการปลูกป่าฯ และป้องกันไฟป่า จ.ปราจีนบุรี

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565  นายสมเกียรติ สุสัณพูลทอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ณ โรงแรมทวารวดี รีสอร์ท อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี ร้อยโทสมบัติ สมัครสมาน ผู้แทนผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ร้อยเอกเสถียร เหล่าวานิช ผู้แทนผู้บังคับการกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 2 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ พันตำรวจโทหญิง กัญญลักษณ์ วิริยวรพงศ์ สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรศรีมหาโพธิ นายจรัส ยิ่งยงค์ หัวหน้าศูนย์ป่าไม้ปราจีนบุรี ร่วมเป็นเกียรติในการมอบใบประกาศนียบัตรในครั้งนี้ด้วย

นายภูษิต หิรัญพฤกษ์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า สปฟ. ได้กล่าวสรุปผลการเนินการจัดโครงการฝึกอบรมฯ ซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมฯ และได้รับประกาศนียบัตร ประกอบด้วย จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี ปลัดอำเภอ เกษตรอำเภอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลตำบล ในท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี เจ้าหน้าที่จากมณฑลทหารบกที่ 12 เจ้าหน้าที่จากกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ เจ้าหน้าที่จาก กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 2 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เจ้าหน้าที่จากตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี เจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี เจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี เจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) เจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี และประชาชนจิตอาสาในท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี รวมทั้งสิ้น 73 นาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด