• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ รับ ‘รางวัลต้นแบบดีเด่น’ องค์กรต้นแบบขับเคลื่อนการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นในการขับเคลื่อนบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) โดยมี นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้มอบ ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับรางวัล ” หน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่น ด้านองค์กรต้นแบบการขับเคลื่อนการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ระดับดีเด่น (Excellence Award) “ ซึ่ง สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดโครงการเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และเชิดชูหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นในการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ เพื่อให้ประเทศขับเคลื่อนไปสู่การเป็นรัฐบาลอัจฉริยะ (Smart & Open Government)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด