• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ทส. เปิดฝึกอบรมหลักสูตร ‘จิตอาสา’ โครงการปลูกป่าฯ และป้องกันไฟป่า จ.ปราจีนบุรี

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นายวีระ ขุนไชยรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

โดยมีนายภูษิต หิรัญพฤกษ์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า กล่าวรายงาน พร้อมนี้มีร้อยโทบัณฑิต สมัครสมาน ผู้แทนผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ นายถนอมศักดิ์ เฉียบแหลม รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นายวิรัติ ปรากฎดี ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง นายสุเมธ สายทอง ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำภาค 6 นางสาวณัฏฐนันท์ สมบัติเชื้อนาค ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสีย สาขาปากช่อง และหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐในท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดด้วย

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ปลัดอำเภอ เกษตรอำเภอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลตำบล ในท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี เจ้าหน้าที่จากมณฑลทหารบกที่ 12 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 2 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี รวมทั้งสิ้นจำนวน 100 คน นอกจากนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมยังได้รับฟังการบรรยายพิเศษวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยนายภูษิต หิรัญพฤกษ์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า อีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด