• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มอบหมายให้ นายชาญวิทย์ กันยา ผู้อำนวยการกองนิติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม และเจ้าหน้าที่ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารงานกลาง เข้าร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และส่งเสริมการเป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นจิตสำนึกให้บุคลากรในสังกัด และภาคประชาสังคม ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งยังได้ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และส่งเสริมการเป็นองค์กรคุณธรรม อีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด