• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในพิธีเปิดงานกาชาด ปี 2565

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในพิธีเปิดงานกาชาด ประจำปี 2565 โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ ณ พลับพลาพิธี สวนลุมพินี กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “9 ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย”

โดยในปีนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดร้านกาชาด ประจำปี 2565 ซึ่งได้ร่วมออกร้านกาชาดภายใต้แนวคิด “Only togerther, everything is possible เพราะโลกมีเพียงใบเดียว… ทุกอย่างเป็นไปได้ ถ้าเราร่วมกัน” ร่วมเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในฐานะ “พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ” พร้อมกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นอกจากนี้ ยังมีการแจกของที่ระลึก กล้าไม้พันธุ์ดี และน้ำดื่มผลิตจากน้ำบาดาล ฟรีแก่ประชาชนที่มาเที่ยวชมร้านกาชาด ทส. และรับชมการแสดงบนเวที อีกมากมาย ตลอดการจัดงานกาชาด ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 8 – 18 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 22.00 น. ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด