• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ เปิดยุทธการสนธิกำลังป้องกันการลักลอบตัดไม้มีค่า อนุรักษ์แหล่งต้นน้ำลำธารของประเทศ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อะยุด ทะยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมบูรณาการ การปฏิบัติงานป้องกันการลักลอบตัดไม้มีค่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ข้างเคียง โดยมี นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในสังกัด และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอ่างกาหลวง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

โดยที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์การลักลอบตัดไม้มีค่าในพื้นที่ และการรายงานสด สถานการณ์การปฏิบัติงานการลาดตระเวน จากด่านสกัดในพื้นที่ผ่านระบบ VDO Conference ซึ่งในที่ประชุมยังได้กำหนดมาตรการต่างๆ ในการป้องกัน สกัดกั้น หยุดยั้งขบวนการลักลอบตัดไม้มีค่า โดยเฉพาะไม้ประดู่ป่า ที่ได้รับความนิยมจากขบวนการค้าไม้ โดยจัดตั้งด่านตรวจการกระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ รวมถึงการลาดตระเวนเชิงคุณภาพอย่างเข้มข้น พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างความเข้มเข็งของเครือข่ายชุมชนในการมีส่วนร่วม

ภายหลังการประชุมได้มีการปล่อยแถว เปิดยุทธการสนธิกำลังป้องกันการลักลอบตัดไม้มีค่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และข้างเคียง มีกำลังพลจากหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 500 นาย โดยยังได้มอบเสบียงอาการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพล ซึ่ง ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก จึงจำเป็นต้องมีการสนธิกำลังในครั้งนี้เพื่อเป็นการป้องปรามผู้กระทำความผิด ลักลอบการตัดไม้มีค่า รวมถึงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง

ด้าน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เน้นย้ำในการป้องกันลักลอบการตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีแนวทางการทำงานคือ การปกป้องรักษาทรัพยากร เพื่ออำนวยประโยชน์ให้ชาวไทยอย่างยั่งยืน โดยเน้นการดูแลรักษาป่าเป็นหลัก ซึ่งการปล่อยแถวระดมกำลังพล ถือเป็นการแสดงออกถึงความพร้อมของเจ้าหน้าที่ เพื่อส่งสัญญาณให้กลุ่มขบวนการลักลอบตัดไม้ ได้หยุดการกระทำผิดดังกล่าวด้วย


ทีมข่าว DNPnews กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด