• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เปิดยุทธการสนธิกำลังป้องกันการลอบตัดไม้มีค่าพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธีเปิดยุทธการสนธิกำลังป้องกันการลักลอบตัดไม้มีค่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ข้างเคียง โดยมี นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในสังกัด ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกำลังพลเข้าร่วมพิธีกว่า 500 นาย ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กล่าวว่า สำนักป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟป่า และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เล็งเห็นความสำคัญว่าในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของประเทศ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลรักษาให้คงอยู่ตลอดไป เพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบตัดไม้มีค่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ข้างเคียงให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น จึงมอบหมายสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ทุกแห่ง ดำเนินการตามมาตรการป้องกันปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ตามข้อสั่งการ แนวทางปฏิบัติ ระเบียบ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยให้จัดตั้งกองอำนวยการสนธิกำลังป้องกันการลักลอบตัดไม้มีค่าและจัดกิจกรรมเปีดยุทธการสนธิกำลังป้องกันการลักลอบตัดไม้มีค่า เพื่อลาดตระเวนป้องกันการกระทำผิดในพื้นที่เสี่ยงต่อการลักลอบทำไม้ อย่างเข้มข้นจริงจัง ต่อเนื่องและครอบคลุมพื้นที่

ด้าน นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า เป็นปัญหาที่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสำคัญ และมีนโยบายเร่งรัดให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากทรัพยากรป่าไม้ มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ช่วยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ สร้างความชุ่มชื้น ลดการแปรปรวนของสภาพอากาศ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร โดยเฉพาะพื้นที่ป่าของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำลำธารสายสำคัญของประเทศ จึงมีความจำเป็นต้องเฝ้าระวังในการป้องกันรักษาป่า และป้องกันไฟป่า โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังในการดำเนินการ

รวมถึงสร้างความเข้าใจให้พี่น้องประชาชนในการดูแลป่าต้นน้ำลำธาร รวมถึงจะขยายผลไปยังพื้นที่จังหวัดอื่นๆ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้มีการป้องกันการลักลอบตัดไม้มีค่า โดยได้เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้มีค่าให้หมดไปในที่สุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด