• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ประชุมหน่วยงานพื้นที่เชียงใหม่ ออกมาตรการเร่งด่วนป้องกันการลอบตัดไม้มีค่า

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการบูรณาการการปฏิบัติงานป้องกันการลักลอบตัดไม้มีค่าในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ ข้างเคียง โดยมี นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในสังกัด และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอ่างกาหลวง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

โดยที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์การลักลอบตัดไม้มีค่าในพื้นที่ป่าของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมถึงสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยยังมีการรายงานสดสถานการณ์การปฏบัติงานการลาดตระเวน จากด่านสกัดในพื้นที่จำนวน 4 จุดผ่านระบบ VDO Conference อย่างไรก็ตามในที่ประชุมได้กำหนดมาตรการต่างๆ ในการป้องกัน สกัดกั้น หยุดยั้งขบวนการลักลอบตัดไม้มีค่า โดยเฉพาะไม้ประดู่ป่า ที่ได้รับความนิยมจากขบวนการค้าไม้ข้ามชาติ อีกทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่จำนวนมาก ซึ่งต้องรักษาให้คงอยู่ทั้งในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการเร่งด่วนในการจัดตั้งด่านตรวจการกระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้อีกด้วย

ทั้งนี้ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบนโยบายการป้องกันการลักลอบตัดไม้มีค่า และให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจ จุดสกัด และชุดลาดตระเวนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน รวมถึงการระดมกำลังในการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ หมุนเวียนกำลังเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนในพื้นที่ป่าอย่างเข้มข้น พร้อมมาตรการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างความเข้มเข็งของเครือข่ายชุมชนในการมีส่วนร่วม ป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด