• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อธิบดี​กรมอุทยานฯ แสดงเจตจำนงขับเคลื่อนสุขภาพหนึ่งเดียว เฝ้าระวังติดตามโรคในสัตว์ป่า

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นายรัชฎา สุริยกุล อยุธยา​ อธิบดี​กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช​ บันทึกเทปวิดีโอในพิธีเปิดกิจกรรม Global One Health Day 2022 เพื่อแสดงเจตจำนงในการขับเคลื่อนด้าน Global One Health ในกิจกรรม To Celebrate One Health Day : One Health Effort in Tackling Flooding in Thailand งาน One Health in the virtual park ซึ่งเป็นแนวคิดที่เน้นการบูรณาการความร่วมมือด้านสุขภาพทั้งในด้านของสุขภาพคน สัตว์ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรค ในส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีบทบาทในด้านของการดูแลสุขภาพสัตว์ป่าและถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ทางกรมอุทยานฯ จึงได้มีการเฝ้าระวังและติดตามโรคในสัตว์ป่า โดยมีการประสานงานและดำเนินการภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำหรับกิจกรรม To Celebrate One Health Day: One Health Effort In Tackling Flooding in Thaland ในงาน One Health in the virtual park เพื่อเป็นการให้ความรู้และข้อเท็จจริงที่เชื่อถืออ้างอิงได้ ผ่านการเสวนาของนักวิชาการสหสาขาจากมหาวิทยาลัยสมาชิก กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจากภาคีเครือข่าย และวิทยากรรับเชิญที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางด้านสุขภาพ​ คน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่สนใจของประชาชนทั่วไป ระหว่างสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019 ในรูปแบบ Iive streaming ผ่านระบบ Zoom meeting และ Facebook Live โดยเน้นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด