• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.13 (แพร่) สนธิกำลังปล่อยแถวออกลาดตระเวน ปราบปรามการกระทำผิดในพื้นที่

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) มอบหมายให้นายกิตติพงษ์ วรรณา ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ปล่อยกำลังพล สนธิกำลังร่วมระหว่าง เจ้าหน้าที่สายตรวจปราบปรามส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.13(แม่ใสยม) เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวง เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่ยม เจ้าหน้าที่สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 3 (ภาคเหนือ) ออกลาดตระเวนตรวจปราบปรามการลักลอบตัดไม้มีค่า การล่าสัตว์ป่า การบุกรุกแผ้วถางป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และพื้นที่เตรียมการผนวกที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) ท้องที่จังหวัดแพร่ และพื้นที่ข้างเคียง ณ อุทยานแห่งชาติแม่ยม ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่

โดยในห้วงฤดูแล้ง ซึ่งจะง่ายต่อการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า ล่าสัตว์และการเผาพื้นที่ ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2565 รวม 3 วัน โดยมีกำลังพลรวม 52 นาย เข้าร่วมภารกิจ แบ่งเป็น 3 ชุดปฏิบัติการ มีนายพิริยะ ปัญญาสาร หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.13(แม่ใสยม) นายเอกรินทร์ ปณิธานะรักษ์ หัวหน้าสายตรวจปราบปรามสายที่ 1 นายวิรณชัย อินทร์ทอง หัวหน้าสายตรวจปราบปรามสายที่ 2 นายก้องไมตรี เทศสูงเนิน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ยม นายรังสรรค์ อินต๊ะพันธุ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวง เป็นผู้ควบคุมกำลังพลในการออกลาดตระเวนสำหรับผลการออกลาดตระเวนจะมีการสรุปผลการปฏิบัติงาน ในวันที่ 27 ตุลาคม 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด