• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เปิดรับฟังความเห็นประกาศขยายเขต ‘อุทยานแห่งชาติลานสาง’ จังหวัดตาก

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายสมศักดิ์ ภู่เพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าประดาง – ป่าวังก์เจ้า เนื้อที่ประมาณ 65,000 ไร่ หรือ 104 ตารางกิโลเมตร พบว่าสภาพป่าจะติดต่อกันเป็นป่าผืนใหญ่กับเขตอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า และติดต่อกับผืนป่าด้านตะวันตกของประเทศ มีลักษณะเหมาะสมที่จะกำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติลานสาง

อุทยานแห่งชาติลานสาง มีเอกลักษณ์เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่แปลกหายาก สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจได้ อาทิเช่น น้ำตก ถ้ำหินปูนหลายแห่ง สภาพความสวยงามของป่าเปลี่ยนสีในช่วงฤดูหนาว วิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขาถนนธงชัยประกอบสภาพพื้นที่มีอากาศเย็นสบายตลอดปีเหมาะแก่ การท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ หรือศึกษาทางวิชาการ ซึ่งตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) 801/2559 ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ได้ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำอุทยานแห่งชาติลานสาง ไปปฏิบัติงานสำรวจป่าสงวนแห่งชาติป่าประดาง – ป่าวังก์เจ้า เพื่อผนวกหรือจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ

อย่างไรก็ตาม ตามระเบียบในการกำหนดพื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายอุทยานแห่งชาติ หรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน ในการกำหนดพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติลานสาง จึงขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=30869 ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด