• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เปิดรับฟังความเห็นประกาศจัดตั้ง อุทยานแห่งชาติแม่โถ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 นายสมศักดิ์ ภู่เพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่ลาย อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 270,889 ไร่ หรือประมาณ 433 ตารางกิโลเมตร มีพันธุ์ไม้ที่สำคัญ เช่น ประดู่ สัก แดง และชิงชัน เป็นต้น เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าที่สำคัญ ได้แก่ เก้ง ชะนีธรรมดา หมูป่า ลิงกัง นางอาย หมาใน ลิ่น เป็นต้น อีกทั้งยังมีสถานที่สวยงามและโดดเด่นในหลายพื้นที่ ซึ่งเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ มีลักษณะเหมาะสมที่จะกำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติแม่โถ จังหวัดเชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติแม่โถ จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำและลำธารหลายสาขา รวมกันเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และลุ่มน้ำชั้นที่ 2 มีลำห้วยสำคัญ ๆ ได้แก่ ห้วยแม่กึ๋ง ห้วยแม่ขี้มูก ห้วยแม่กะ ห้วยแม่จุ๊ ห้วยแม่แอบ น้ำแม่ตูม ห้วยอมสูง ห้วยกองลา และห้วยกองเก๊ะ ซึ่งลำห้วยแต่ละสาย ได้ไหลลงสู่ลำน้ำแม่แจ่ม ซึ่งเป็นลำน้ำที่สำคัญของน้ำแม่ปิง มีแหล่งท่องเที่ยวและนันทนาการ รวม 4 แหล่ง ซึ่งได้แก่ จุดชมทิวทัศน์แม่โถ น้ำตกแม่แอบ ดอย 60 ม่อน และถ้ำหลวงแม่ตูม

อย่างไรก็ตาม ตามระเบียบในการกำหนดพื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายอุทยานแห่งชาติ หรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน ในการกำหนดพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติแม่โถ จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์  https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=30705 ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด