• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ประกาศปิดอุทยานฯ หมู่เกาะสิมิลัน ชั่วคราวถึง 20 ต.ค. 65 หลังพายุ ”เนสาท” เข้าไทย

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 นางรักชนก แพน้อย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา ประกาศปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันเป็นการชั่วคราว ระบุว่า ตามประกาศอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ฉบับลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันเป็นการชั่วคราว โดยได้ประกาศปิดการท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน กิจกรรมการท่องเที่ยวประเภทไป – กลับ เป็นการชั่วคราว ในระหว่างวันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2565 มีกำหนดระยะเวลา 3 วัน และหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนั้น

ล่าสุด กรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีประกาศ ฉบับลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง พายุ “เนสาท” ฉบับที่ 3 (290/2565) รายงานว่าภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก สำหรับคลื่นลมบริเวณฑะเลอันดามันมีกำลังแรง โดยทะเลอันดามัน มีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือระมัดระวังอันตราย ในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่ง

จากประกาศดังกล่าว ส่งผลให้อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน มีฝนตกหนัก และคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว และอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2565 และตามความข้อ 3 แห่งระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2563 จึงขอประกาศปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันกิจกรรมการท่องเที่ยวประเภทไป – กลับ เป็นการชั่วคราว ในระหว่างวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2565 มีกำหนด ระยะเวลา 2 วัน และหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด