• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ รับมอบนโยบายเตรียมเปิดท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเล ฝั่งอันดามัน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวเน้นย้ำ ในที่ประชุมมอบนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานให้กับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทางทะเล ทั้ง 26 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอันดามัน ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสถาบันประชารัฐพิทักษ์ทะเล อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต

โดย นายสมศักดิ์ ภู่เพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการออกลาดตระเวนเชิงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการปิดแหล่งท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ การออกมาตรการข้อห้ามต่างๆ การลดปริมาณขยะทะเล การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก และการจัดระบบดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว รวมถึงการนำเสนอแหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันเป็นมรดกโลก ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการตรวจความครบถ้วน ของร่างเอกสารนำเสนอ จากศูนย์มรดกโลก

ทั้งนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้เร่งหารือทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจดำน้ำ ให้ใช้เรือยางแทนเรือใหญ่เข้ามาส่งนักดำน้ำบริเวณจุดดำน้ำ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับธรรมชาติ ซึ่งที่ผ่านมา ได้มีการขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการดังกล่าวแล้ว แต่ในปีนี้ถ้าหากยังพบเห็น เจ้าหน้าที่สามารถเชิญออกนอกพื้นที่ได้ทันที

ด้าน นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลทุกแห่ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยมาตรฐานเดียวกันในทุกพื้นที่ ให้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่เป็นมาตรฐานสากล และที่สำคัญต้องบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน เพื่อให้การท่องเที่ยวอุทยานทางทะเลเป็นไปอย่างมีมาตรฐานและมีความยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังได้เน้นย้ำกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้ง 26 แห่ง ให้มีการที่ปฏิบัติตามกฏระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการดูแลระบบนิเวศน์ใต้น้ำ รวมถึงการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญ ต้องมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา และคาดว่าในช่วงฮายซีซั่นที่จะถึงนี้ จะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามามากขึ้น กว่าปีที่ผ่านมา

ทีมข่าว DNPNews กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด