• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯน้ำตกชาติตระการ ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ประจำปี ห่วงใยผู้ปฏิบัติงานพิทักษ์ป่า

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายศุภณัฐ สนิทวาจา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ รายงานว่า เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพ ครั้งที่ 2/2564 โดยได้ทำการตรวจคัดกรองสุขภาพหาระดับน้ำตาลในเลือด และตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือด จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชาติตระการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชาติตระการ ณ ห้องประชุมศาลากลางไพร อุทยานแห่งชาติน้ำตกตกชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่มีความห่วงใยในสุขภาพพลานามัย และสวัสดิการของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ปฏิบัติงานลาดตระเวนให้หน่วยงานภาคสนามจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมจัดตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด