• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

“วราวุธ” เช็คความพร้อมเตรียมเปิดท่องเที่ยวอุทยานฯ ทางทะเล เน้นมีมาตรฐานคู่การอนุรักษ์ยั่งยืน

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ภู่เพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ นางสุนีย์ ศักดิ์เสือ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ และผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทางทะเล 26 แห่ง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้กับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทางทะเล โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสถาบันประชารัฐพิทักษ์ทะเล อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต

โดย นายวราวุธ ได้มอบแนวทางการเตรียมความพร้อมรับฤดูการท่องเที่ยวและการดำน้ำในฝั่งทะเลอันดามัน ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสวยงามติดอันดับโลก และเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้แก่ประเทศที่มีมูลค่าสูง การผลักดันให้แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก จะเป็นการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ หวงแหน และปกป้อง ทรัพยากรเหล่านี้ไว้ ควบคู่ไปกับการเป็นแหล่งสร้างรายได้ สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งระบบนิเวศทางทะเลจะมีความอ่อนไหวมากกว่าระบบนิเวศบนบกหลายเท่าตัว จึงจำเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขและกติกาอย่างเคร่งครัด เพื่อให้หลังสิ้นสุดการท่องเที่ยวในแต่ละฤดูกาล เราจะยังคงมีทรัพยากรที่คงความอุดมสมบูรณ์อยู่ จึงขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มงวด ควบคู่กับการดูแลนักท่องเที่ยวและประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ด้าน นายจตุพร ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลทุกแห่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยมาตรฐานเดียวกันในทุกพื้นที่ สร้างความเข้าใจร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยว ในการงดนำเรือขนาดใหญ่เข้าในพื้นที่ดำน้ำ รณรงค์งดการใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่เป็นมาตรฐานสากล คำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว กำหนดจุดดำน้ำ จุดจอดเรือของนักท่องเที่ยว และห้วงเวลาการเปิด-ปิดการดำน้ำ ให้ชัดเจน เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลให้คงอยู่สืบไป และต้องบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน เพื่อให้การท่องเที่ยวอุทยานทางทะเลเป็นไปอย่างมีมาตรฐานและมีความยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด