• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรม​อุทยาน​ฯ​ ประชุมผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมมอบโล่เกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ

วันที่ 30 กันยายน 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา​ อธิบดี​กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช​ เป็น​ประธาน​การประชุมผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช​ ครั้งที่ 2/2565​ โดย​มี นายทรงธรรม สุขสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า​ พร้อมด้วย นายสิทธิชัย​ เสรีส่งแสง นายนรินทร์​ ประทวนชัย นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีฯ คณะผู้บริหาร และผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และสาขาทุกสาขา​ เข้าร่วม​ ณ ห้องประชุม​ชั้น​ 4 อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติฯ

โดยที่ประชุมได้ติดตามการดำเนินงาน การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า​ และพันธุ์พืช ประจำปี พ.ศ.2565 การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์คติพจน์ของหน่วยงาน การโอนหน่วยงานไปกรมป่าไม้​ ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ การประกวดดนตรีโฟล์คซองและอาหารจานเด็ดในอุทยานแห่งชาติ การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางอาหารเพื่อสัตว์ป่า การปรับปรุงขั้นตอนการตรวจสอบใบอนุญาตเพาะพันธุ์ การค้า การครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ รวมถึงรับทราบผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2565 และการบูชาพระบรมรูปจำลอง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อนำเงินรายได้สบทบกองทุนสวัสดิการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

นอกจากนี้ยังได้มีพิธีมอบโล่ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 4 ราย ได้แก่ นายทรงธรรม สุขสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า​ นายสนั่น เชื้อทอง ผู้อำนวยการกองนิติการ นายภูษิต พรหมมาณพ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) และ นายสุเทพ เกตุเวชสุริยา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด