• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ประชุมคณะกรรมการโครงการมนุษย์และชีวมณฑลฯ หนุนโมเดลเศรษฐกิจ BCG

วันที่ 28 กันยายน 2565 นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นางสุนีย์ ศักดิ์เสือ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการมนุษย์และชีวมณฑลของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะที่ปรึกษา และคณะกรรมการฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองการต่างประเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้นำเสนอสรุปถึงการดำเนินงานโครงการมนุษย์และชีวมณฑลในประเทศไทย และในระดับแผนงานของยูเนสโก ต่อที่ประชุม ในวาระ เพื่อพิจารณา สืบเนื่องจากการประกาศพื้นที่สงวนชีวมณฑลดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ที่ประชุมได้พิจารณาการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการดังกล่าว เพื่อให้การกำกับดูแลโครงการมนุษย์และชีวมณฑลในประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานในพื้นที่สงวนชีวมณฑลของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนโมเดลเศรษฐกิจ BCG และนโยบายด้านต่าง ๆ ของประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด