• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เสริมประสิทธิภาพหน่วยงานเครือข่าย ต้านค้าสัตว์ป่าทางท่าอากาศยาน

ว้นที่ 26 กันยายน 2565 นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเสริมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายเพื่อต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าผ่านช่องทางท่าอากาศยานนานาชาติ โดยมีผู้แทนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าและพืชป่า ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 13 หน่วยงาน เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จังหวัดสมุทรปราการ

โดยการประชุมครั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ โดย กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา (Cites) ร่วมกับโครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่า (Combatting Wildlife Trafficking ในประเทศไทย  และสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานควบคุมการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมายผ่านท่าอากาศยานนานาชาติ รวมถึงเสริมสร้างทักษะและความรู้เพื่อการต่อกระบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย สร้างความเข้มแข็งในการร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 กันยายน 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด