• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ จับมือ วช. และ ม.สงขลาฯ -​ ม.เกษตรฯ ต่อยอดงานวิจัย ลุยป้องกันไฟป่าครุควนเคร็ง

วันที่ 24 กันยายน 2565 นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา ”คืนข้อมูลสู่ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการป้องกันและจัดการไฟป่าพรุควนเคร็ง” โดย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม พร้อมด้วย นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) นายภูษิต หิรัญพฤกษ์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่าควบคุมไฟป่า และเจ้าหน้าที่ในสังกัด อส. เข้าร่วม ณ ห้องฟอร์จูน โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

โดยงานสัมมนาครั้งนี้ได้รับฟังประเด็นปัญหา PM 2.5 จากไฟป่าพรุ โดย ดร. วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นำเสนอโดยวีดีโอ และการนำเสนอผลงานวิจัยซึ่งประกอบด้วย 1.) Platform สำหรับติดตามและป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง 2.) ผลกระทบสุขภาพจากไฟไหม้ป่าพรุจากการวิเคราะห์ข้อมูล 43 แฟ้ม และ 3.) การเสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่นเพื่อจัดการไฟป่าในพื้นที่พรุควนเคร็ง พร้อมแลกเปลี่ยน รับฟังประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะจากชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ วช. รวมถึงความคาดหวังของการใช้ผลงานวิจัย เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่พรุควนเคร็งอย่างยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด