• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ระดมความคิดเห็นหน่วยงานทั่วประเทศ เร่งแก้ไขปัญหาช้างป่าให้มีประสิทธิภาพ

ปัญหาระหว่างคนกับช้างป่าในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยประชากรช้างป่าที่มีอยู่จำนวนมากและยังคงมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งปัจจุบันช้างป่าที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติประมาณ 3,168 – 3,483 ตัว กระจายตัวในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 31 แห่ง และอุทยานแห่งชาติ 38 แห่ง และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบางแห่ง โดยกลุ่มป่าที่มีประชากรช้างป่าอาศัยอยู่มาก คือ กลุ่มป่าตะวันตก กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ กลุ่มป่าภูเขียว-น้ำหนาว กลุ่มป่าแก่งกระจาน และกลุ่มป่าตะวันออก ปัญหาหลักของการอนุรักษ์และการจัดการช้างป่า คือการลดลงของถิ่นอาศัยและคุณภาพของแหล่งอาหาร และความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าที่ออกมารบกวนที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำการเกษตรของประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่อนุรักษ์กว่า 49 แห่งทั่วประเทศ

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช พร้อมด้วย นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดี นายเผด็จ ลายทอง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า และผู้บริหารสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ทุกแห่ง ได้ประชุมหารือหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่าที่ออกหากินนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ สร้างผลกระทบต่อประชาชน

อย่างไรก็ตาม อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เปิดเผยว่า จากข้อมูลในปัจจุบันพบว่าช้างป่าได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นถึงปีละ 8 % จึงต้องปรับวิธีการทำงานให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยการประชุมครั้งนี้จะเป็นการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานทั่วประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องช้างป่าให้มีประสิทธิภาพไปในทิศทางเดียวกัน


ทีมข่าว DNPnews กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด