• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ สอบแข่งขันวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง บรรจุแต่งตั้งเข้ารับข้าราชการ 11 สายงาน

วันที่ 10 กันยายน 2565 นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายไกวัล ไทยปาล ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง และนายเดชา เชื้อบุญยืน ผู้อำนวยการส่วนการเจ้าหน้าที่ ร่วมตรวจความเรียบร้อยการจัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติฯ จำนวน 11 สายงาน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ซึ่งมีผู้เข้าสอบจำนวนทั้งสิ้น 449 ราย จากผู้มีสิทธิทั้งหมด 771 ราย ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าสอบ ซึ่งจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนสอบ โดยวิธีการ RT-PCR หรือใช้ชุดตรวจ ATK พร้อมทั้งคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเบื้องต้นก่อนเข้าห้องสอบ รวมถึงได้อำนวยความสะดวกสำหรับผู้เข้าสอบที่มีผลตรวจยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้จัดเตรียมห้องสอบพิเศษ ซึ่งการสอบครั้งนี้ไม่มีผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่อย่างใด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด