• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

UNDP เข้าพบอธิบดีกรมอุทยานฯ ร่วมหารือโครงการต่อต้านค้าสัตว์ป่าฯ CIWT-GEF6

วันที่ 5 กันยายน 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช พร้อมด้วย นายประเสริฐ สอนสถาพรกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา ในฐานะผู้อำนวยการโครงการ CIWT-GEF6 และนางใกล้รุ่ง พูลผล ผู้จัดการสำนักงานต่อต้านการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย ร่วมให้การต้อนรับ Ms. Lovita Ramguttee, Deputy Representative โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ และหารือเรื่องการดำเนินโครงการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายของประเทศไทยโดยมุ่งเน้นงาช้าง นอแรด เสือและลิ่น ซึ่งได้รับงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ระยะที่ 6 (Project on Combating Illegal Wildlife Trade focusing on Ivory, Rhino horn, Tiger and Pangolin in Thailand –CIWT-GEF6) รวมถึงแนะนำผู้จัดการโครงการ CIWT-GEF6 คนใหม่ คือนางสาวพันธ์สิริ วินิจจะกูล

 

โครงการ CIWT-GEF6 เป็นโครงการที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดำเนินการร่วมกับ UNDP โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2561 และจะสิ้นสุดในเดือนตุลาคม 2566 ซึ่งการหารือในวันนี้ ได้เน้นย้ำถึงผลการดำเนินงานซึ่งได้ดำเนินมาถึงระยะปลายโครงการซึ่งจะมีการปรับแผนการดำเนินให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดผลดีในระยะยาวหลังจากสิ้นสุดโครงการไปแล้ว (Project Exit Strategies) นอกจากนี้ ผู้แทน UNDP ยังได้กล่าวแสดงความคาดหวังว่าจะได้ร่วมดำเนินโครงการที่จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ระยะที่ 8 กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ต่อไปด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด