• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ เปิดงาน “กินข้าวป่า เท่วภูผาด่าง เท่อที่ 1” จังหวัดสกลนคร

วันที่ 3 กันยายน 2565  นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานเปิดงาน “กินข้าวป่า เท่วภูผาด่าง เท่อที่ 1” ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยทราย อุทยานแห่งชาติภูผายล ท้องที่บ้านห้วยหีบ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร โดยมีนายศรณ์ รักรงค์ นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวต้อนรับ และประธานชุมชน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดสกลนคร นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ผู้อำนวยการส่วนฯ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

โดยการท่องเที่ยวภูผาด่าง ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากหลายหน่วยงานที่เข้ามาเป็นพี่เลี้ยง และให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรมการจัดการท่องเที่ยว ไม่ให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายธรรมชาติ นำโดย ส.ส.นิยม เวชกามา และอุทยานแห่งชาติภูผายล ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ทำให้เกิดกิจกรรมนี้ และเป็นที่ปรึกษาที่สำคัญให้กับชุมชน

สำหรับ ภูผาด่าง เป็นหน้าผาและมีชะง่อนหินยื่นออกไปถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามไม่แพ้ภูกระดึง มีถ้ำที่สวยงาม ซึ่งจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสกลนคร และเป็นแหล่งสร้างรายได้อีกแห่งหนึ่งของคนในชุมชนด้วย ทำให้ชุมชนได้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในชุมชน เกิดการบูรณาการการท่องเที่ยวระหว่างธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด