• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ทส. เปิดฝึกอบรมหลักสูตร ‘จิตอาสา’ โครงการปลูกป่าฯ และป้องกันไฟป่า จ.อุทัยธานี

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า จังหวัดอุทัยธานี โดยมี นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่ากล่าวรายงาน และ นายศุภชัย ครุฑดำ นายอำเภอบ้านไร่ ให้การต้อนรับ พร้อมนี้มี พันตำรวจเอก ประเสริฐ บัวขาว รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี นายสุดใจ ทรัพยะประภา ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี ว่าที่พันตรี อภิชาติ จินดามงคล ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง และหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐในท้องที่จังหวัดอุทัยธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ ห้วยขาแข้ง คันทรีโฮมและศูนย์สัมมนา อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

โดยการฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2565 มีผู้เข้ารับฝึกอบรมประกอบไปด้วย ปลัดอำเภอ เกษตรอำเภอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลตำบล ในท้องที่จังหวัดอุทัยธานี เจ้าหน้าที่มณฑลทหารบกที่ 31 เจ้าหน้าที่จากตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี เจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี เจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี เจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) เจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ในท้องที่จังหวัดอุทัยธานี จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี รวมทั้งสิ้นจำนวน 100 คน ทั้งนี้ นายภูษิต หิรัญพฤกษ์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ได้บรรยายพิเศษวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด