• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ทส. มอบใบประกาศปิดฝึกอบรม ‘จิตอาสา’ โครงการปลูกป่าฯ และป้องกันไฟป่า จ.เลย

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า โดยมีพันเอกสุริวัชร์ อัครพรเดชาพงษ์ ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 พันตำรวจเอกยุทธวัฒน์ โชคชัย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย นายจิรวัฒน์ จันทร์พานิชย์ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย นายจุลกร เมืองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย นายประทีป ลิสกุลรักษ์ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 และนายนพพร ยูรสูงเนิน ผู้แทน ผู้อำนวยการองค์การอุตสากรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเป็นเกียรติในการมอบใบประกาศนียบัตรในครั้งนี้ ณ โรงแรมและศูนย์สัมมนาใบบุญแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

นายพิชิต วรรณราช ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัตการไฟป่า สบอ.8 (ขอนแก่น) ได้กล่าวสรุปผลการเนินการจัดโครงการฝึกอบรมฯ ซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมฯ และได้รับประกาศนียบัตร ประกอบด้วย จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในท้องที่จังหวัดเลย ปลัดอำเภอ เกษตรอำเภอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลตำบล ในท้องที่จังหวัดเลย เจ้าหน้าที่จากมณฑลทหารบกที่ 28 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย เจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 เจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 และประชาชนจิตอาสาในท้องที่จังหวัดเลย รวมทั้งสิ้น 85 นาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด