• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ทส. เปิดฝึกอบรมหลักสูตร ‘จิตอาสา’ โครงการปลูกป่าฯ และป้องกันไฟป่า จ.เลย

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมและศูนย์สัมมนาใบบุญแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

โดยมี นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม ผู้อำนวยการสำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 กล่าวรายงาน พร้อมนี้มี พันโทเสถียร ตาสว่าง ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 พันตำรวจเอกณัฐกฤต คำวิเศษชัย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย นายปรเมศวร์ ยศปัญญา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย นายจุลกร เมืองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย นายนพพร ยูรสูงเนิน ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐในท้องที่จังหวัดเลย เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดด้วย

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ปลัดอำเภอ เกษตรอำเภอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลตำบล เจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) ในท้องที่จังหวัดเลย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย มณฑลทหารบกที่ 28 ตำรวจภูธรจังหวัดเลย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดเลย รวมทั้งสิ้นจำนวน 100 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด